Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stratégia rozvoja územia MAS Cerovina

Cieľom stratégie MAS Cerovina je do roku 2023 prispieť k zlepšeniu kvality života občanov  dobudovaním technickej infraštruktúry, ponukou takých  nových pracovných príležitostí pre obyvateľov, ktoré budú mať znásobovací účinok, významne podporiť podnikanie, zvoliť vhodnú a intenzívnu  propagáciou svojho potenciálu a daností, zamerať sa na konkrétne produkty cestovného ruchu. Cieľom združenia je dosiahnuť vyvážený územný rozvoj a spoločne vytvoriť taký región, ktorý bude atraktívny pre všetkých jeho obyvateľov na život aj na prácu.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov Miestnej akčnej skupiny Cerovina, občianske združenie (ďalej len MAS Cerovina) do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickou rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, V programovom období 2014-2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ, v podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014-2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku, ktorú bude  územie MAS Cerovina aplikovať v programovom období rokov 2014 – 2020.  Územie využilo základnú myšlienku tejto metódy, ktorou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania vnútorných zdrojov, pričom jedným zo základných znakov bol a je prístup zdola nahor – t.z., že o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri. MAS Cerovina na tomto princípe už spolupracuje dlhšiu dobu, od roku 2008 kedy začala s prípravou Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS Cerovina a uchádzala sa v predchádzajúcom programovom období o podporu na prístup LEDADER. Pridanou hodnotou tohto nástroja je spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí územie MAS Cerovina dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev nerealizovali.


 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Cerovina zo dňa 11.12.2018

Stratégia CLLD verzia 4.0.pdf(26.2 MB)Stratégia CLLD verzia 4.0.pdf

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka